اگر وضعیت سفارش شده “تکمیل شده” باشد ، محصول بعد از فرآیند 24 ساعته تحویل داده خواهد شد .

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.